Ангилал

Удирдлагын мэдээлэл

Лувсандорж овогтой Цогзолмаа Төгссөн сургууль МУБоИС-ийн СӨБСургууль Мэргэжил: Цэцэрлэгийн багш арга зүйч Ажилласан жил: 16 Утас: 88301063


Авьяас хөтөлбөр

Хүүхэд, эцэг,эхийн сонголтоор  6 төрлийн дугуйланд 2-3 багш удирдан  тогтмол хичээллүүлэн хичээлээс гадуурхи  бататгал мэдлэгийг олгон  ажиллаж байна.


Ном хөтөлбөр

Цэцэрлэгийн  номын санг тогтмол ажиллуулж хүүхдэд ном олгох “Ном унших ”өдрийг тогтмол зохион байгуулснаар 2015-2016 оны хичээлийн жилд нийт 639ш ном уншигдсан байна. Дэлхийн банк “Боловсролын дэмжих олон улсын түншлэлийн СӨБ” төслөөс 666 төгрөгийн ном, эцэг эхээс 940 төгрөгийн ном хандивлаж цэцэрлэгийн хэмжээнд нийт    665   тоо ширхэгийн номтой болоод байна. Ном тус бүрийг коджуулж, картжуулан эцэг эх, хүүхдэд ном унших өдрөөр олгож хэвшээд байна. “Ном”

Дэлгэрэнгүй


Багшийн хөгжил

СӨБ-ын Сургалтын Цөм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор багш нарын  ур чадвар ,  арга зүйг  дээшлүүлэх харилцан туршлага солилцох сайн үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх  бүсийн үйл ажиллагаанд   багаараа  тогтмол оролцож ирсэн ба энэ хичээлийн жилд мөн багаараа бүсийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож тэргүүн туршлага   нэвтрүүлэн ажиллах зорилт тавин ажиллаж  байна.


Цэцэрлэгийн дүрэм

ДАШБАЛБАР СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН  ДҮРЭМ НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 1.1   Тус сумын хүүхдийн цэцэрлэг нь \цаашид цэцэрлэг гэнэ\ сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг асран хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах цогц үйл ажиллагаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн, хөгжлийг дэмжих сургалтын байгууллага мөн. 1.2  Цэцэрлэг нь Монгол улсын Боловсролын тухай багц хууль, СӨБ-ын тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр, боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв

Дэлгэрэнгүй


Манай цэцэрлэгийн түүх

Байгууллагын түүхэн товчоо Дашбалбар сумын хүүхдийн цэцэрлэг нь 1963 онд Ж.Ядамгүр багшийн зохион байгуулсанаар улирлын хэлбэрээр 20 хүүхэдтэй насны холимог бүлгээр ажиллаж эхэлжээ. 1964 оны 8 дугаар сард курсийн багш Цэгмэдийн Цэвэлмаа нь тус суманд томилогдон ирж сумын төвийн баруун урд хэсэгт байрлалтай МААМ станцын орон сууцны барилгыг ажиллагсдын хамтын хүчээр, нэгдлийн тусламжтайгаар засварлан тохижуулж 3-8 насны 300 хүүхэдтэй бүгд 4 ажилтантайгаар цэцэрлэгийг өдөр

Дэлгэрэнгүй


Танилцуулга

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт: Манай байгууллага нь нийт 26 багш ажилтны бүрэлдэхүүнтэйгээр 6 бүлэгт  195 хүүхдийг хамруулан Боловсролын чанарын шинэчлэл Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтыг “Багийн зөв хүмүүжил баттай сайн төлөвшлийг багаас нь бид олгоно” гэсэн үзэл баримтлалын дор хамт олноороо хамтран нэгдмэл нэг үзэл санаа,  зорилго чиглэлтэйгээр Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг чанартай хүргэн ажиллаж байна. Манай цэцэрлэгийн хамт олны бүрэлдэхүүнд: Удирдах ажилтан-1 Үндсэн

Дэлгэрэнгүй