Ном хөтөлбөр

Цэцэрлэгийн  номын санг тогтмол ажиллуулж хүүхдэд ном олгох “Ном унших ”өдрийг тогтмол зохион байгуулснаар 2015-2016 оны хичээлийн жилд нийт 639ш ном уншигдсан байна. Дэлхийн банк “Боловсролын дэмжих олон улсын түншлэлийн СӨБ” төслөөс 666 төгрөгийн ном, эцэг эхээс 940 төгрөгийн ном хандивлаж цэцэрлэгийн хэмжээнд нийт    665   тоо ширхэгийн номтой болоод байна.

Ном тус бүрийг коджуулж, картжуулан эцэг эх, хүүхдэд ном унших өдрөөр олгож хэвшээд байна. “Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүр уламжлал болон зохион байгууллагддаг “Үлгэрийн баатрыг хэн сайн мэдэх вэ? АХА тэмцээн тогтмол зохион байгуулж хэвшээд байна. Мөн энэ хичээлийн жилд “Номын баяр”, Соёлын төв, сургуулийн номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцах,  “МИНИ” театрын жүжигчилсэн тоглолтууд  “Миний дуртай үлгэрийн баатрууд” зургийн уралдаан, ”Үлгэр сонсох 5 минут”, “Үлгэрийн баатрыг хэн сайн мэдэх вэ? АХА тэмцээн зэрэг хүүхэд эцэг эхийн дунд зохион байгуулан ажиллаж  хийсэн, бүтээсэн зүйлээрээ хичээлийн жилийн төгсгөлд тайлан үзэсгэлэнгээ гаргалаа.

 

Мөн энэ хичээлийн жилд “Номын баяр”, Соёлын төв, сургуулийн номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцах,  “МИНИ” театрын жүжигчилсэн тоглолтууд  “Миний дуртай үлгэрийн баатрууд” зургийн уралдаан, ”Үлгэр сонсох 5 минут”, “Үлгэрийн баатрыг хэн сайн мэдэх вэ? АХАтэмцээн зэрэг хүүхэд эцэг эхийн дунд зохион байгуулан ажиллаж  хийсэн, бүтээсэн зүйлээрээ хичээлийн жилийн төгсгөлд тайлан үзэсгэлэнгээ гаргалаа.

 

 

Сэтгэгдэл