Багшийн хөгжил

СӨБ-ын Сургалтын Цөм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор багш нарын  ур чадвар ,  арга зүйг  дээшлүүлэх харилцан туршлага солилцох сайн үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх  бүсийн үйл ажиллагаанд   багаараа  тогтмол оролцож ирсэн ба энэ хичээлийн жилд мөн багаараа бүсийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож тэргүүн туршлага   нэвтрүүлэн ажиллах зорилт тавин ажиллаж  байна.

 

Сэтгэгдэл