Авьяас хөтөлбөр

Хүүхэд, эцэг,эхийн сонголтоор  6 төрлийн дугуйланд 2-3 багш удирдан  тогтмол хичээллүүлэн хичээлээс гадуурхи  бататгал мэдлэгийг олгон  ажиллаж байна.

 

Сэтгэгдэл